Teknsik saandom.net

Hej!

Saandom.net komber att va urbruk närmast tiidin å ja endast sundom.nu komber att funk som adress ti Sååndoms siido nöög närmast dagan å ja he innebär att e var tekniska problem som ska löijsas för att få allt att funk som e ska…

Mail borda funk på falktjin@saandom.net men säkrast kan e va att skcik på falktjin@sundom.nu för han funkar säkert…

Sedan så tå saandom.net böri funk på nytt så komber forume å Saandom.nets Portal att va urbruk en tiid å sedan så sama gälder å bilder.saandom.net… endast hovosiidon komber att funk så hald ut så komber e att kom att var som förr inom en snar framtiid men nöög  föst fixas he viktigast..

/Falktjin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *