Bloggin ha vuri ner nager dagar..

Hej!

E åter upp nöög baket en nager dagar åv nertiid tyvärr veijt ja int va som ha vuri probleme men e nöög upp ti 100% på nytt å hoppas på att int bloggin komber att ga ner nain fleijr gang undi heje åre…

Nåja he om problemen nöög ti he som ha händ medan ni int ha fått läs na jer… he som kan sägas je vell he att fridajin så va ja ti sååndom å träffa folk å vi körd i stan ,abc,träffa folk å sladda m.m sedan träffa na nytt folk å nain släkting å… sedan lödajin bare en lung hemma kveeld fö sku upp tidit på sånda å ja ida tå så ha ja vuri ti sååndom å filma revy å baket träffa en kort stånd na folk… nö siter ja tå jer å fixar me saandom.net å sundom.nu å funderar på kommand vecko…

/Falktjin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *