11.1 å månda…

Goda..

E je tå första heila veckon som böri på heje åre om man räknar i arbeijts veckor .. ti flesta börja skola på nytt ida men hög och lågstadier börja reijj på tosdajin förr veckon men yrkesskolor m.m böri idag som  första dag baket jul låve..

Nåja föör min deil så böri ja skolan första gangon heje åre på tisda kveeld kl18-21 å sedan 1 gang i veckon me undan tag för en nager vekor i mars elo når e va…

He om he sedan så saandom.net funkar int ti 100 nöög  tå vi halder på å flyttar webbhotell… janå dialekt deilin funkar no så gott som allt på men högsvenska å finska versionin je ner en nager veckor tärt allt kring saandom.net je fixa å funkar ti 100…. annos så osäkert idagens läge om saandom.net å sundom.nu ska peijk ti sama aress elo om sundom.nu tarhand om Svenska,finska å engelska..

/Falktjin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *