Besiktning m.m

Goda ..

Ida så ha ja tå alltså vuri å besikta bilin min alltså Ford mondeon å kan säg att an jeg junom utan na värr problem… na annmärkningar vort e men junom jeg an no så he va bra…meijr att jär ida så je skola millan 18-21 sedan så je e int na störr saker na meijr honje veckon baket he…

/Falktjin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *