Löda i arbetens täcken…

Jah hej

E vort meijr arbeijt enn ja hadd planera hanje lödajin… e just heijm kumi fråån mommos å tär ha ja me papp laga nier snöön å iis åv tatche tå e hadd börja dropp in vatten i forstun… men nö åtminstone fö ståndin så je e tätt å int na vaten droppas men veijt ju int tå länger fram…

Nåja hu som hälst så nöög väntar mat  sedan så var e arbeijt me saandom.net å sundom.nu… hoh årk int enns tänkt på vann hanje kveeldin/natten slutar… men säkerligen me na fitteri på saandom.net som ska löijsas… nåja ja ska böri me en status info siido snart så folk veijt vilka tjänster di kan använd å om na int funkar osv… men kan no säg att Dialket å svenska versionin åv saandom.net/sundom.nu jer upp så  gott som ti 100% men na smått e ner men ja arbeijtar på att få allt att funk ti 100% inom närmast dagan..

Sedan så sama som ja sa igår gälder ida å alltså inga samtal elo sms hälst… endast nödfall sms kan svaras…

/Falktjin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *