Varning : Folk lär är nain gang att int ga me i grupper…

Hej!

Vill enn en gang ga ut men en varning om att int ga me i grupper som  Aktivera ”Senaste Besökare” klart direkt elo ar grupper som på na viis har na å jär me besökare elo att  kuna sii besökare på profilin… på facebook…

Je ni me i nain liiknand grupp ga ur direkt… å je ni int me så ga fö faan int me hälder…

Jer e två länkar att koll finns maang fleijr…

http://metrobloggen.se/jsp/public/permalink.jsp?article=19.13819226

https://www.flashback.org/t792813

/Falktjin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *