Sååndoms Radio m.m

Hej!

Har vuri lete extra mytchi att jär teijje dagan täföri ha ja int blogga så aktivt.. men nöög ska e kom e lite länger inlägg.

Böri tå me att säg att sååndoms radio har börja sändningar fråån å me egentligen idag för igår var en kort test sändning på en nager tiimar å ida sänder vi ti kl 01 så ga inn på http://radio.saandom.net å lyss så hittar dö e blandning åv dansband,elvis å gamber å nya hitt låtar. Heje sköijts åv me falktjin ti 100% så takontakt med me om e je na problem.. vi halder på å sänder ändast millan kl 12 -01 åv han orsaktchin att e je så lite som lyssnar millna kl 01-12 på en vardag… sädan hälger kör vi fråån fida kl 12 – sånda kveeld kl 00.

Nåja he om he sedan så Saandom.net e som sagt dålit uppdatera undi hanje kommand månadan … men komber starkan å betär enn förr sedan tå e lanseras en ny sido.. å ja e ska byggas upp så småning om en info siido om heila saandom.net å vad som finns m.m men he e lagt på frammtidin..

/Falktjin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *