Sundoms Ungdoms Tv

Ja hej!

Tänkt jer ta å säg att Stv Ungdom elo Sundom Ungdoms Tvs heijmsiido på http://www.ungdomstv.net bla förnyad design och logo m.m så allt siir mytchi fräschan ut nöög, + allt e finns nöög meirj på dialekt å standardsvensk..

Sedan så återkomber ja me meijr info seinan.. kontakt angåend ungdoms tv på info@ungdomstv.net

/Falktjin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *