Hälgen böri närmse

E böri var hälg nöög tå åter e varv å honje hälgen så je e lete ovanligt mytchi på gang…  tar lete kort nöög så je e ti böri me tå na lete filmning m.m på friidajin fö malax/solf lokal tv i solf kyrko å sedan tå så he halder på fråån å tel millan kl 15 – na ca 21 sku ja kuna tipp på… sedan tå baket he möjligen ut en litin ståånd å sedan så var e tå att far heijm å på lödajin så händer e int na mytchi vettigt på dajin men sedan mot kveeldin var e att far ut å tå så var e sedan att far ti åminne elo na på kveeldin å koll.

/Falktjin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *