Friidajin uvi å hälgen je igang

Hej!

E a vuri en friida me både he ena å andra som ha händ… he som no ha händ så va att ti böri me så kl ca10 steijg ja upp å ja gjord int så mytchi men ducha å laga me i ordning å na tåli.. sedan en ca kl 13:30 så for ja å tank bilin å sedan mot stan å tänkt änder på en sak kring mett 3g men tå e va så jevla laang kö tiid så vort e itn na å ja tå for ja ca kl 14 mot sååndom å sååndom-tv å sedan tå mot solf me na apparater som ja hämta tiid å va tå i solf i ca en tiima å na å stäld tel å sedan så for ja en vändo ti fammo i sååndom å sedan så va ja tå tär ti letebaket kl 18 tå ja for tibak ti solf fö att så småning om böri film en konsert i kyrkon som hold på i ca 2 tiimar å baket he lete undan städning å sedan mot sååndom å baket he ut me na folk m.m å feg reijda på en lete minder trevlig incident som händ för en… nåja e heijm nöög å på väg att ga å såv.. få skåda tå va lödajin tan 19.06.2010 komber att var tel.

/Falktjin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *