E böri var hande tiidin på såmarin tå e händer nästan fö mytchi nö..

Hej!

Ja som ni reijj läst i rubriken så je e fråån å me honje kommand hälgen som e je så mytchi på gang att e je nästan så att man sku vela va på fleijr ställ på sama gang men ja har planera rätt mytchi reijj fram fråån ida å  ca 2 veckor men planer fö heila juli finns e no å meijr elo minder… om ja ska ta e lete meirj enn va ni veijt så je e honje hälgen så måsta ja prioriter fö på såndajin så konfirmerar se kusin min å tiid ska ja far men ungefär samtidit elo kanske nain tiima bakit så böri e 10-års jubileum me ute gudstjänst på sååndom gravgål som firar 10 år å tå ska sååndom tv tiid å film å som fö he mästa på såmarin har maang fullt upp å tyvärr jag å så brist på personal fråån tv komber e att var tär hoppas di klarar se…

He lete om honje hälgen sedan mot slute på nästa vecko å uvi hälgen dra ja me ut på in litin reijso å he ska var skönt att kom bort fråån vasa om enn barafö en nager dagar men entå…

/Falktjin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *