Tosdajin tan 29.07 skären m.m

Hej!
E a gaji nästan en veko nöög åter tå tå e je tosdakveeld nöög å åmmåros böri hälg vilket både känns skönt å int skönt fö me tanke på he att ja int veitj va ja ska jär i hälgen je en sak men in annin sak je att ja veijt int hälder om föräldran komber att far ti skären na alls honje hälgen men ja hoppas att di far på lödajin å je i såndajin åtminstone men hälst sku di få far åmmåroskveeld å kom föst på såndakveeld fö tå får ja e å var riktit riktti suuper hälg oberoedn om e var som ja tänkt elo int… nåja he om he sedan så finns ju två klipp upp på youtube fråån lasse stefanz i fageröjjen tan 24.07 men tå ja a vuri i skären sedan tisdajin å bort heila dajin ida så komber e tidigast åmmåros att kom upp he sista klippe/klippen fråån fageröjjen….

Nåja siir fram mot in bra hälg nöög tå å hoppas på att få va ömsandheijm minstone lödajin ti såndajin…..

/Falktjin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *