Sånda 1.8 så vi je inn i Augusti nöög tå..

Hej!
Ska ta å sammanfatt hälgen nöög tå… Börja me na lete testkörning åv föräldrans ny in handla bil å tiid jeg heila friidajin meijr elo minder å na anna händ int han dajin sedan lödajin så va e rätt lungt i börjane åv kveeldin sedan vort e no en deil köras meijer enn på flerijr vekor faktist å he va no heilt okej måst ja säg.. feg lete jölp åv en annin å tå vi sku kör na folk ti sååndom så ja int behöva kör två varv så me två bilar feg vi e att ga på halva tiidin åv va e sku a gaji om ja sku a måsta kör två vändor… å baket he så va klockon kring 5 så tå tyckt vi(jag) att e börja va dags att far heijm å nöög ida så a e int händ direkt na såvd rätt leeng å nöög ikveeld årkar ja me int ut na så var vell int föri ti nästa hälg nöög tå..

/Falktjin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *