Åter en hälg e jer…

Hej!

E je sein friidas kveeld/natt nöög å jag falktjin je på väg i säng rätt snart om ja no var na tröijt annos var e no en nager tiimar tel innan ja gar å ligg na… he om he hanje dajin börja rätt tidigt tå ja vakna kl 06:30 å sku för papp ti abc ti kl 07:30 tå han sku på nain reijso ti norr fråån arbeijte…

Tå sedan så ha e int händ så mytchi anna ida enn att jag ha kolla na lete på bilin å na tåli å bakit he så a e int händ så mytchi å nöög i kveeld a e vort ti ta nain m.m å nöög siter ja jer å bloggar tå e snart lödajin nöög tå å ska få na tiimar sömn föri kl 9 tå man ska upp men hindar no sååv enn ska ti vörå lotlax åmmåros tå vi ska ti mommos barndomsheijm/såmarställ å klipp na gräs å fix na ti vintrin m.m sedan tå på kveeldin så var e att far ut men va som händer tå veijt ja int na enn.. hör åv er på sms elo e-mail om ni veijt na e je ti två sätten ja tar imot idere he undi dajin åmmåros kveeld kan ni ring bakit kl 17 å m.m får höras na jer på bloggin endera åmmåros eloså var e föst såndajin få skåda tå…

Ha e bra fortsättning på hälgen nö så höres å synns vi 🙂

/Falktjin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *