Såndajin 5.9 hälgen nästan slut…

Hej!

E ji såndajin tan 5.9 ida å  he betyder att Sååndom Tv har fösta sändningen fö höstin 2010 ikveeld kl 18:30 så ta å skååd på he via http://www.saandom.net/Sundomtv/ elo http://www.sundom.tv elo via en tv i sååndom je e å möjligt elo som jag tänker jär skååd e på plats i studion mitt i tär van allt händer he je bästa ställe att va å skååd e på he :), Nåja he om hanje dajin…

Gar vi lete tibak i tiidin så va som händ igår såde i stora drag va att vi föst heila dajin i vörå vä mommos heijmgål/såmarställ å fixa i höst skick m.m å allmänt tär å såde sedan så vort e att far ut å tå vort e föst sååndom å na tåli å lete stan å såde å sedan na jetas å baket he vort e att far in vändo ti skären ti en skärifest å tär va vi en ståådn sedan baket he vort e för heijm na folk å sedan na köras i stan… tär je min hälg i kortheijt

Na bilder komber upp snart endera jer på bloggin å/elo facebook

/Falktjin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *