He va åter månda tå baket in händelsriik veko å hälg

Ja hej!

Ska jer nö tå åter ta upp va som ha händ seinat vekon så gott e gar 🙂

Om vi böri fråån måndajin tå så kan ja väll säg att tå händer e int så väst mytchi lete heijmsiidor på dajin å såde.. sedan så på kveeldin ti mommos å ja he i stort va som händ han dajin… Sedan tisdajin så händer e lete meijr fö tå far ja ti stan ti ca kl 12 å tär träffar ja på Susanna å vi gar runt på stan å kollar affäran m.m å sedan gar vi en vändo ner ti hoviska å tär siter vi i solsken tå å njuter.. å sedan tå böri kl va så mytchi baket he att ja ska heijm snabbt å sedan vidäre ti skolan å  tär tar han dajin slut.

Tå e vi fram vä onsdajin… tå händer e int så mytchi anna enn att ja je på dajin å jölper en person å ta ner na träder vä mommos å att sedan lag he ti väd samt sambel ihop kvistar… sedan på kveeldin händer e int så mytchi bara na lete heijmsiidro å tåli

Tosdajin så je kanske lungnast dajin på heila vekon om man räknar bort måndajin…e bara heijm tå i stortsätt heiladajin bara på kveeldin far ja ut å träffar på en nager personer på stan å sedan siir vi fyrvärkerie 🙂

Fridajin så händer e int nasom direkt je åv värde att skriv jer på bloggin va på stan na lete å sedan heijm rästen åv kveeldin å ta na öl  å tåli….

Men tå komber vi ti lödajin… okej på dajin händer e int na direkt att ta upp men på kveeldin… tå var e föst att ja hämtar Susanna å sedan e varv i sååndom å funder me na folk om di komber me ti vörå på dansgalo ti Arvingarna å Gents men he sluta me he att e bara vort vi två som for ömsand elo ja vi hadd ju varar 😉 men iallafall men he jort int så mytchi vort en bra kveeld ivörå tär va vi tärt di sluta ca 02 sedan ti stan å tå vort e na stas varv å sedan nager varv heijm me na folk ti sååndom å baket he far vi heijm å tå jag komber heijm e kl ca 05:15

Tå je e bara såndajin åter… tar ja he kor så kan ja säg att tå så va ja föst ti fammos å sedan baket he så va vi två ti sååndom tv å ja både hon å jag feg positiv kritik om vi säger som så… bla sa di  ”Tåli personer som Niklas får man no leijt ett” å typ allt anna positivt m.m så he e vi båda glaaduvi tror ja 😉 he va he ja tänkt ta upp honje vekon…

Nöög får ni en nager bilder fråån Norrvalla Vörå löda 16.10 åv Arvingarna å nöög je e Jag som ha teijji bildren 🙂

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *