Sista oktober å in veko je slut åter..

Honje vekon alltså 25.10 – 31.10 så a e händ in deil att berätt så men kanske int så riktit mytchi att skriv om jer men ska no ta e kort iallafall..

Måndajin så vort e mommos på dajin å sedan så vort kveeldin vä hon bäst …
Tisdajin så händ e int direkt na på dajin… sedan kveeldin vort e skolan å baket he sluta e på sama ställ som måndajin.
Onsdajin tå sedan så händer e int direkt na… uppdaterar na heijmsiidor å na skol arbeijt å he va allt tosdajin lete sama.
Fridajin så vort e föst lete ena å andra å sedan på kveeldin vort e att far ut å tå föst vort e att fa ti sååndom ett kusin å ut lete me hon å sedan för hon ti hennas pojkvänn baket he så vort e lete dött in litin ståånd sedan ett Susanna fråån praktik å ja vi far ti sååndom å tär träffar vi föst på en nager sååndomboar å sedan nager fleijr men vi tröttnar på di å drar ti stan iställe… sedan e vi i stan en stååd å sedan för ja heijm hon å baket he far ja ett kusin fråån vikinga å för heijm hon ti sååndom å tå träffar ja åter på na sååndomboar å e ut in stånd tel me ti men tröttnar å far heijm e heijm ca 03:30.

Sedan lödajin händer e no int så mytchi.. e je kalas jer föst å sedan far ja in vendo fram å tibak me kusin ti sååndom å sedan böri folk far ja fråån å sedan bakit he var e att ta se nain öl å va e no var, drikar m.m så va han dajin slut elo ja natten 😀

Såndajin händer e int na att ta upp jer bara lungt…

/Falktjin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *