In veko me lete allt möjligt som sluta me sååndom tv

Hej!

Vekon som a vuri alltså 15-21.11 så ha e i stort händ heje…

Måndajin så int så mytchi på dajin sedan på kveeldin vort e att fa ut mot sååndom me susanna å sedan händ e int direkt na tär så vi for ti stan å sedan nästan direkt ti hon å tär lömna vi tå rästen åv kveeldin , så he vort en kveeld me hon bäst he 😉

Tisdajin sedan så vort e skola på kveeldin å sedan baket he vort e att fa ti S å tär va ja tå en ståånd å sedan heijm..

Onsdajin så händ e int så mytchi på dajin sedan kveeldin så vort e att fa på bio å sedan baket he ut lete på stan å sedan sluta he å i melmo 😉

Tosdajin va in lete minder händelserik da… tå va ja bara heijm å fixa lete me na heijm siidor…

Sedan fridajin så vort e att föst kl 13 fa mot sååndom å sambel upp na folk å sedan me ti ti stan fö di sku vidäre me buss ner ti åbo å sedan sverige.. nåja baket ja fört ti ti stan så hämtar ja upp anna å Susanna å sedan ti sååndom föst heijm me anna å sedan ut på byjjin å ta na bilder… sedan så vort e kveeldin å föst feg ja tibak ”mokkulan” åv steve å vi tala lete me han å sedan ut på byjjin å kört me na folk osv i maang tiimar sedan mot kl 00 elo 01 va no kl hinda var å tå for vi ti stan å sedan ti melmo å tär vort e maang härliga tiimar tel 😉

Lödajin händ e int direkt na bara lete tagas åv na goudan på kveeldin å ja tär slutar he …

Såndajin så int så mychi men sedan så ti fammos så koll läge å sedan ti sååndom tv å heijm tedan ca 22 så ja en heilt bra veko å hälg ha e no vort ..

Speciellt tack ti ti som jort bla fridajin ti in minnes värd kveeld men störta tacke gar ti tö dö veijt vem 😉

/Falktjin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *