Vi je reijj på tan 6 december alltså finlandsa sjölvständigheits da 2010

Hej!

Nöög tar ja tå jer upp fö ovanligeheijtens skull fråån måånda ti måånda alltså  29.11 – 06.12…

Månda 29.11 så tå je e lungt å na destumeijr händer e int anna enn att je ti mommos på kveeldin ..

Tisdajin 30.11 så händ e int så mytchi på dajin sedan kveeldin vort e skolan å bakit he så vort e att fa ti melmo ti hon bästa Susanna 🙂

Onsdajin 1.12 så va e dött på dajin sedan kveeldin så vort e att far å julhandel så har faktist he uvi ja reijj fö heje åre

Tosdajin 2.12 så tå va e föst me fammo ti malax å sedan ti fammos på kaffe å sedan ut i sååndom å ta na bilder sedan kveeldin vä hon bäst 🙂

Fridajin 3.12 så va e lungt kan man säg bara heijm å ta nain..

Lödajin 4.12 så lungn da sedan kveeldin var e föst att hänt hon fråån melmo å sedan ti sååndom m.m å köras osv ti fester osv.. ti runt kl 03 elo na å baket he vort e att fa ti S tå å tär sluta han dajin/natten…

Såndajin 5.12 så böri vä hon bäst å sedan bara chill m.m å sedan via stan ett anna å ti sååndom heijm me  hon å sedan ti sååndom tv… baket he så vort e att far ut invändo bla ti abc å sedan slutar e vä S tå åter e varv 😉 å ja lungt å bra tär tå ..

Måndajin 6.12 så böri han å faktis vä hon bäst å ja han dajin säger ja bara kort å gott en härli sjölvständigheijts da/namsda vä hon mane kär i <3 Susanna 😉

/Falktjin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *