Nö je e endast 2 dagar elo ja egentligen bara 1 föri julaftonin..

Hej!

Ska jer nö tå ta upp seinast veko alltså 14.12 – 22.12

Tisda 14.12 så je  e dött på dajin sedan kveeldin skola å he allt

Onsda 15.12 je e dött på dajin men kveeldin vä hon bäst Susanna…

Tosdajin 16.12 så je  e dött på dajin sedan kveeldin skola å he allt

Fridajin 17.12 så böri bästa hälgen på leeng me Bla Susanna å sååndomboar å malakiter m.m

Lödajin 18.12 SKöön da me hon bäst å härli kveeld

Såndajin 19.12 Sköön da åter å bra kveeld vä sååndom tv å sedan slut på hälgen..

Måndajin 20.12 så je e Susannas Skolavslutning m.m å he var e bra da he å 😉

Tisdajin 21.12 Dajin lugn kveeldin me S ti SÅåndom tv möte m.m å sedan slutar e vä hon i Melmo

Onsdajin 22.12 e allt lete upp  å ner föst men var betär tå sedan..

In bra veko å framfö allt me te min kära Susanna <3 😉

/Falktjin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *