He je ny vecko åså ha e å vort ny måna..

Hej!

Ska jer ta upp nöög tå seinast veko alltså 31.01 -06.02 så ni får läs he nöög tå.. men he kae n ja säg att he komber int att var så langt som e vort seinast vekon fö tå va e ju na extra så 😉

Nåja böri me 31.01 tå alltså Måndajin å tå händer e int direkt na fö utom att tar e lungt på dajin å ti mommos på kveeldin..
Tisdajin 01.02 tå var e föst att far ti Susannas fråån måronin å sedan tär ti skolan kl 18 å sedan tå skolan å baket he tå heijm.
Onsajin 02.02 så je e no bra dött i princip..
Tosdajin 03.02 var e att för bilin ti service föst å sedan heijm å fix me na heijmsiidor å tåli.. sedan ett bilin å sedan heijm å jet å baket he tå far ti Susanna å tär var e att skååd na film m.m å sedan slutar e tär
Fridajin så böri vä hon tå å ja tå far vi föst ti sååndom å tar na bilder å na tåli å sedan tå ti stan å jet na å sedan ti stenhaga å koll på telefoner å he var in telefon köpt (Susanna) å baket he tå ti sååndom på nytt å ti fammos å sedan tå ut på byjin å stan m.m sedan ti Susannas å koll na film å na å sedan tå e kveeldin slut…

Lödajin 04.02 så vort e föst att far ti Vörå ti Lotlax å lag bort na snöög åv na tak å sedan på pizza ti bändö å sedan heijm å ta e lungt å sedan lungt rästen åv dajin/kveeldin fö utom att Wlan stärvar å att heila Adsl-modem fittas så satans så internet int je na att ha, så var att skaff nytt..

Såndajin 05.02 je e lungt på  dajin sedan kveeldin så var e att far ti sååndom å sååndom tv å tär je e live sänding me na anvia gubbar om na fiber…  å så mytchi kan ja säg om he att he kanske vort en åv bästa sååndom tv sändningan om e var ti na he som ja tala me gubban på anvia om… måst tack Mats Anderssen om e var ti na, sedan tå baket he var e na kort ut på stan å sedan ti Susannas å tär vort e na film skådas… å sedan slutar kveeldin/natten tär å ja fortsätter nästa vecko tå…

Såså en riktit super bra viik å ja om hede på sååndajin var ti na så var ja glad, men återkomber me he sedan.

Ha in bra veko nöög å tack fö seinast vekon såå… Susanna <3 Falktjin Love you For3ver 😉 .. Susanna je syöt 😉

/Falktjin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *