Je onsda tan 16.02.2011 nö tå..

Hej!

He ha hinda var onsdajin nööög reijj å he betyder att e je bara två dagar ti hälgen na meijr så snart je e hälg på nytt tå e varv, men e va int he vi sku ta upp nöög utan e va vekon som a vuri somvi ska ta upp nöög å tå var e fråån 07.02- 16.02 om vi ska ta e så 😉

Månda 07.02 så  böri vä Susannas å en lugn da händer int direkt na.. får e samtal na ca kl 17 elo na åt he hålle å tå komber e fram att ja ska på jobbintervjuv på onsda kl 12:00 ti Anvia.. he i stort va som händer på han dajin sedan kveeldin bara lung vä susannas me na film m.m å tär slutar han kveeldin/natten.

Tisdajin 08.02 böri å vä S å tå händer e int så mytchi hälder men e skönt he å me hon bäst <3 så jär int så mytchi ,sedan så kveeldin tå så var e att far ti sååndom på  möte ti sååndom tv å ja repris sändning å .. sedan  slut tär å kort ti S baket he å sedan heijm..

Onsdajin 09.02 stiger ja upp kring kl 10 å sedan iväg ti Anvia ti kl 12 å tär jeg e tå ca 2 tiimar å baket he en vändo ti solf vann ja tänkt beställ na greijjor men vort int na åv he tyvärr.. såså men sedan tå heijm å ta e lungt å sedan på kveeldin ti sååndom ti farbror/kusin å sedan fammos å ja tär tar he slut..

Tosdajin 10.02 e ja int 100% friisk men hadd låva mommo att kom å fix me na snöön så vort he tå å e jeg no bra… sedan tå int na destu meijr han dajin heijm å ta e lungt.. å såv tidigt..

Fridajin 11.02 tå böri hälgen å tå je e lungt på dajin int na alls å jär m.m sedan kveeeldin ti Susannas å tär var e na film m.m å tär slutar han dajin 😉

Lödajin 12.02 så böri tå vä S å föst var e att fa på na mat å sedan ti minimani na kort å sedan ti Moster miin å tär händer e na smått sedan tå ti sååndom å sedan ti brändö å på in inflyttnings fest å sedan vort e att för na folk tedan ti krog å sedan åter ti sååndom å sedan ti stan å jet å tå plock upp kusin å Anton å för ti ti sååndom å heijm me rästen å sedan ti stan å direkt ti Susannas å isäng å tär slutar e …

Såndajin 13.02 je e en lugn å härli sånda vä bryyde… Love 110% <3 Susanna   😉

Månda 14.02 = Vändagen/allahjärtans da så lungt på dajin bara ti mommos å sedan på kveeldin ti hon bäst Love you Susanna 110% <3 😉 härliast kveeldin på teijje månan ja ha känd te 😉 film m.m sedan natten å tär slutar he …

Tisda 15.02 böri vä S å tå je e lungt å härlig som allti tå man vaknar breijver <3 Susanna  å sedan tå så lungt å sedan skolan på kveeldin å tär slutar he … he va honje vekon tå.. rästen tar ja upp näst veko… 😉

Ska ja säg na om honje vekon i kortheijt så kan ja säg att början å slute va vä hon bäst i stort sätt så he e super bra…

110% Love in air <3 Susanna  😉  å Tö e så syöt å härli så ord räcker int tel fö he 😉 <3 Love You For3ver    <3 Susanna 10.10.10 Falktjin <3

/Falktjin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *