Sååndom Tvs Sändningar fö februari je uvi å ja endast en veko åter på hanje månan

Gokveeld !

Nöög tå så var e fö engans skull int riktit en heil veko jer fö seinast skreijv ja om tisdajin å nöög je e tiisdas kveeld så var 6 dagar nöög tå iställe engang 😉

Nåja he om he nöög drar vi entå igang jer tå från onsda 16.02.2011

Onsda 16.02 så tå va e bara en lungn da å tå händ e int direkt na int, na heijmsiidor å na tåli men int na anna
Tosdajin 17.02 så va e å en lungn da kan man säg fö int händ e direkt na tå hälder int
Fridajin 18.02 börja e me att föst för mamm ti läkarin å sedan ti jobbe å sedan så händ e int direkt na tå å sedan kveeldin vort e att va heijm å ta nain öl å na å sedan to he slut..
Lödajin 19.02 händer e int na på dajin , sedan kveeldin var e att föst fa ti Susannas å koll läget tär å sedan mot sååndom å tär träffar vi på na sååndomboar tå å sedan så händer e int så mytchi tå int… na ti solf å na tåli men for mot abc na kring kl 22 å tiid å jet tå å sedan heijm ti Susannas å ta nain tier å skåd na film å sedan böri e va natten tå 😉 härligt å såmn breijver hon man älskar <3 Susanna.

Såndajin 20.02 böri att man vaknar upp tär man allti sku vela vaken upp alltså breijver My love <3 Susanna å sedan tå så var e bara nain tiima åsedan heijm ti me å på pappis kalase som han hadd tå å tär träffar vi miin släkt tå ;), baket he tå så je kl så mytchi att e var att far mot sååndom å sååndom tvs sändning … tiid komber vi ca kl 17:40 å tär je nästan all fädit på plats så var att förbred fö sändning å kl 18:30 startar ja tå direkt sändningen å allt jeg no priima fö utom att e vort lete omkasta i progamme men he får man räken me på lokal -tv… sedan tå bakti sänding var e att far ti Susannas åter en litin ståånd å sedan hon å såv å jag heijm ;)…

Måndajin 21.02 je e no i stort dött, bara me papp å köper en telefon åt han å sedan på kveeldin ti mommos me mamm
Tisdajin 22.02 händer e int na på dajin, kveeldin skola å ja nöög siter ja tå jer å skrivar heje 😉

Åter en veko som ha vuri toppen tå ha vuri me Susanna en deil tå åter 😉 sedan så hälgen vort heilt super entå 😉

Ti sist tackar ja fö ti som a jort honje vekon minnesvärd åså sörjer ja me ti som sörjer baket he som händ i lödast i Sååndom :(…

Sedan så Susanna sku bara veijt va ja Älskar te å hu syöt å vaker dö verkligen je.
Love You <3 For3ver Susanna <3 Falktjin.

/Falktjin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *