Sista dajin på februari 2011 nö tå ..

Hej!

e je måndajin tan 28.02.2011 nöög å he je sista dajin heje åre he tå på februari så e ha gaji två månar på heje åre nöög tå reijj 10 åter tå 😉

Nåja ska ta upp seinast vekon nöög tå jer fråån onsda 23.02 ti ida 28.02.

Onsda 23.02 så  händer e int direkt na anna enn att far ti sååndom å ta na bilder å sedan på kveeldin var e att far ti hon bäst Susanna tå 😉
Tosdajin 24.02 så var e att far ti fammos me papp å skååd na skidas å sedan på kveeldin så händer e int direkt na …
Fridajin 25.02 je e både upp å ner gangar men sedan på kveeldin var e att far ti Susannas tå ;)<3 å tär slutar han kveeldin/natten tå
Lödajin 26.02 böri tå tär vann fridajin slutar å he je på fleirj viis en annorlunda da.. sedan kveeldin böri tär tå men sedan far ja ut mot sååndom tå å he händer både he ena å andra bla heje (läs meijr) åså vissa ar saker… sedan tå je han kveeldin/natten slut å heijm ca kl 02:30

Såndajin 27.02 händer e int direkt na bara lungt, försökar få na data problem löst men e gar int riktit bra he int 🙂 å tär tar han dajin slut..

Månda 28.02 så var e föst att far ti mommos på dajin.. sedan mot kveeldin ti hon bäst å sedan ut ti sååndom å ta na bilder å sedan ti fammos å häls på faster som je heijm fråån Åland.

He ha åter vuri in bra veko å me hon bäst åter tå som sagt en heil deil 😉

Susanna e så syöt å gullo 😉 Love you <3 Susanna <3 Falktjin

/Falktjin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *