Allt rullar på nöög som alldri förr … mitten på mars m.m

Hej!

E nöög tisda tan 15 mars 2011 så mars je halvvägs nöög tå så snart böri e no dra ihop se ti våren i år å 😉

Nåja skaböri nöög tå fråån tisdajin 8.3 å tå så hände int så mytchi direkt på dajin ,bara att va heijm.. sedan kveeldin så vort e föst att far ti skolan å sedan baket he å hämt Susanna från jobbe å sedan heijm ti hon å tär vort e na film skåda m.m å tär sluta he tå.. sedan heijm tå å såv..
Onsdajin 9.3 böri me att lag se färdi att far å fix en dator å sedan tå iväg mot sååndom å tär så gar e heila dajin tå sedan å ja tär tar han dajin slut tå..
Tosdajin 10.3 händer e int direkt na bara ti mommos å skåt na snö å sedan lungt på kveeldin
Fridajin 11.3 så var e föst att far me moster på na mat å sedan å handel na å baket he ti mommos.. sedan baket he var e att far ti  Susannas <3 å tär je e lungt tå först å men så funderar vi på om ska far ut elo int  å ti slut så var e att far mot sååndom tå å ja he e no en heilt okej kveeld måst ja säg he å runt kl 01 e vi tibak vä S å tå var e na film skådas m.m å sedan å såv å sedan tå slutar e tär 😉

Lödajin 12.3 böri tå tär fridajin sluta alltså vä Susanna å ja he böri lungt å sedan tå händer e int så mytchi på dajin sedan mot kveeldin var e att far ut tå på nytt å tå händer e allt fråån lan ti dansgalo m.m så var en deil köras men entå int fö mytchi 😉 så en bra löda å e händer ganska passlit mytchi… sedan tå via abc å jet na å sedan ti Susannas tå å tär var e na solsidan skådas å sedan var e att ga å såv baket in händelserik lödaskveeld 😉

Såndajin 13.3 så böri e me att såver rätt leeng sedan mot sååndom å ta na bilder å sedan baket he en sväng ti fammos å sedan ti Susannas å lag na mat å sedan slutar åter en da tär tå vä hon bäst <3 Susanna 😉 å skådar na film m.m å sedan var e natten tå å tär slutar he…

Måndajin 14.3 böri å vä hon bäst <3 dock je he bara en kort da fö hon ska på jobb så var att far heijm tå på dajin 😉 å på kveeldin tå ti mommos å sedan slut på he.

Om ska sammanfatt honje vekon å hälgen så kan ja säg att he börja lungt men entå bra men sedan fråån friidajin ti måndajin så vort e så bra som e kan va tå man får va me hon man Älskar fleijr dagar i sträck… å både såmn å vaken brijver varar fleijr dagar på rad he slår he mästa he måst ja säg <3 Susanna Älskar te <3 😉

/Falktjin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *