Nöög je åter en veko uvi å all skämt je föbi å :D

Hej!

Nöög tå a vi kumi ti tan 04.04.2011 alltså 4 dagar inn på aprill 2011 å e böri var våren nöög så vetja e ska var ti såmar i år å …

Ska jer nöög tå ta upp fråån tan 28.03.2011 ti 03.04.2011..

Månda 28.03.2011 tå je e dött bara.. int na anna enn ti mommos på kveeldin
Tisda   29.03.2011 så tå vort e att stig upp typ kl 08:30 så lag se fädi att far ti melmo åsedan böri flytt saker ti sandviken å  tiid gar iprincip heila han dajin tå åt ti he… å tär i sandviken slutar dajin å 😉 me Susanna <3;)
Onsdajin 30.03 böri tå me att fösta gangon vaken på nytt ställe me härliga Susanna ;)<3 å sedan baket he så händer e int så mytchi anna enn att var na uppapacking föst å sedan ut på stan me <3 in stånd å sedan tå lungn hemma kveeld me hon.. som slutar tär tå 😉
Tosdajin böri tå åter tär tå.. föst var e att far å städ ti melmo å sedan mot stan kort å sedan ti sandviken åter tå å tär var e na mat å tåli… sedan så var e åter kveeldin tå å slutar åter tär…

Fridajin 01.04 böri å tär me Susanna å men e var int så langt tå hon ska på jobb men a entå vuri in priima veko me hon bäst om enn e a vuri flyttning m.m sedan tå heijm å heijm rästen åv kveeldin å natten tå
Lödajin  02.04 je e lungt på dajin sedan var e att far föst mot Susannas å  tär in stånd å sedan tå ut tedan föst mot sååndom å sedan på seinon mot solf å stan m.m händer allt fråån fester m.m han kveeldin om enn Susanna far heijm kring kl 23 tå on ska upp i jobbe ti kl 07 så 😉
Såndajin 03.04 je e lungt å från början sedan mot Susannas å sedan baket he ti sååndom tv å fösta sändningen i april 2011 tå å jag skött he tekniska fö att få ut i sändning.. sedan baket he å ut å koll stan å sedan ti Susannas å tär slutar e tå me en lungn kveeld å sedan far ja heijm fö ska ut på anna på måndajin så 🙂

Honje vekon ha innehaldi bla flyttning å fester å sååndom tv men fram fö allt tö Gose mett Susanna <3 😉

/Falktjin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *