Nöög tå je e tan 19 aprill å påsk je snart jer..

Hej!

He ha nöög tå hinda var tisda kveeld tan 19 april å he betyder bla att sååndom tvs sändningar fö april 2011 je uvi å att e je påsk om en nager dagar å att baket he bara en veko tel så je e 1 maj….

Nåja ska nöög tå ta upp fråån 12 -19 april jer

Tisda 12.04 så e ja bara heijm på dajin å sedan på kveeldin var e att far ti korsnäs i skolan å baket he händer e int så mytchi meijr han dajin tå
Onsda 13.04 så je e dött på dajin sedan kveeldin var e att fa ti Susanna å tär händer e int så mytchi skådar na film m.m å sedan slutar e tå tär
Tosda 14.04 böri breijver hon bäst å han dajin je en super bra da m.m å han kveeldin slutar å på sama ställ som föregåend kveeld tå
Fridajin 15.04 så böri å breijver hon bäst å sedan int så mytchi.. hon i jobb å jag heijm på kveeldin å byt na däck åt moster
Lödajin tå så je e dött på dajin sedan på kveeldin var e att fa ti hon bäst å sedan tå tiid en ståånd å baket he tå ut na tiimar hon å jag å sedan heijm ti hon en stånd å baket he lömnar hon heijm fö ska i jobb följand måron så… sedan så e jag ut tå na tiimar å heijm kring kl 03 å tå var e att såv

Såndajin så e dajin lungn sedan na ca kl 16 far ja mot Susannas å tå tär na kort sedan  ska hon å röst å baket he far vi mot sååndom å så småningom sååndom tv å tär je e i full gang me förberijdelser fö direktsändning Artinstin/sångarin Hans Martin ska va me i direktsändning så je lete extra arbeijt föri he … sedan tå var e sändning å jag å Susanna tar hand om kamerona fö fösta gangon fö hon tå på en live sändning men priima jeg he me michael  bakom spakan å bjarne på ljude å alla ar å sedan tå gar sändningen vidäre å na ca kl 21 fa vi tedan å tå ti susanns å tär var e na filmskådas m.m å sedan slutar e tär tå

Månda 18.04 så böri breijver hon bäst så en super bra början på vekon he tå.. sedan tå na lete fixas vä hon å sedan na mat å baket he ti stan en vändo å baket he heijm ti susannas å sedan tå var e att ja far heijm
Tisdajin 19.04 böri e tå me en lungn tisda dag å sedan kveeldin i skola å nöög baket tå så je ja jer heijm tå å jer slutar hanje kveeldin

En härli veko åter tå <3 Susanna Golle mett e så Snygg å Gosi <3

/Falktjin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *