Nöög je e tå sista vekon i april..

Hej!

Nöög tå så je e tå sista vekon i april som börja ida elo ja he je 1 maj på såndajin men iallafall så säger vi såde 🙂

Nåja tar tå upp fråån tan 20.04 fram ti ida 25.04 så int fullt en veko nö tå men iallafall

Onsda 20.04 så tå händer e int så mytchi på dajin.. sedan kveeldin var e att fa ti hon bäst Susanna <3 å tär slutar han kveeldin tå 😉
Tosdajin 21.04 så böri breijver hon bäst tå å ja sedan så händer e int så mytchi hon far på jobb å jag heijm
Fridajin 22.04 laangfridajin böri me na däck bytas på pösön å sedan tå na mat å baket he tå ti hon bäst <3 å täär tå en stånd sedan baket he så var e att far ut å koll läget na smått å träff na folk m.m å sedan heijm ti hon å tär tå slutar han laangfridajin
Lödaji 23.04 böri breijver hon bäst å ja int så mytchi na mat å sedan mot sååndom å föst koll på påsk festin vä lokalin m.m sedan ner en stånd ti Kronviik bara hon å jag å baket he ut å träff na folk… var na köras men å na lete på en fest på näse å sedan stan å baket he na köras å ja sedan tå heijm ti na ca kl 02 elo va on je å tå koll na film å sedan å såv tå å ja tär slutar he 😉

Såndajin 24.04 böri åter breijver hon bäst Susanna <3 sedan tå je e lete kort vä hon å sedan tå ska hon i jobb å jag far heijm å tär var e tå lungt föst sedan mot fammos å sååndom å baket he tå heijm å ta nain goudan å tär slutar han kveeldin

Måndajin 25.04 alltså ida så börja lungt sedan na mat å baket he ti mommos å sedan tå heijm å jer slutar hanje dajin tå

En härlig fösta pååskveko me te Susanna <3 😉 Golle mett så je  e å he komber e va 😉

/Falktjin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *