Falktjin bloggar åter…

Gokveeld!

Nöög je e sein måndas kveeld tan 25.07 å he betyder att vi je inn på sista vekon i juli år 2011 å he me andra ord så betyder att såmarin je i full gang nöög å snart böri e ga mot höstin meijr å meijr 😛

Men nöög om sku ta lete kort om va som ha händ seinat tidin tå fö me å ja min flickvänn fö han deilin å 🙂

Böri fråån mitten på juni tå…

Tå så händer e in  så mytchi föst men sedan tå så böri e närm se messåmarin tå å hon hälgen var en skären å skärifester m.m om vi tar he kort.. he e en åv ti bästa hälgan hanje såmarin he å tå int bara me tanke på att e je såmarins höjdpunkt utan å me tanke på hu mytchi folk som vi träffa å allt va som händ e no få hälgar som slår he he men som sagt he e allti na speciellt me <3 Susanna å he oberoend om e je hälg elo va e je … nåja tå e vi uvi messåmarin tå åså böri en ny veko å sedan tå på natten ti onsdajin hon vekon så tå var e att far på fösta reijson ilag me <3 å tå bjer e åv ti Åland tå å tiid komber vi tå på onsdajin kl 14:10 å tå möter fasters sambo robban ås vä hamnen å baket he far vi ti teiras lägenheijt å e je he som komber att va vårt heijm rästen åv vår tiid på Åland.

Rästen åv han dajin så var e att träff andra faster miin å hennas sambo samt kusin miin å hennas pojkvänn + teijras pojk måns som je 2 år å baket he tå var e att fa å häls på ti in annin kusins arbeijt å tär var e en goudan att drick å sedan heijm ti lägenheijtin.

Sedan tå följand da så kör vi runt på Åland å kolla bla Bomarsund,Getabergen å Eckerö å sedan ut lete på stan baket he.. åså natten.. sedan baket he följand da alltså fridajin tå så var e lete på stan föst å sedan tå mot kveeldin ut ti fasters villa på sätholman å tär je vi ti löda kveeld å tå far vi ti lägenheijtin å fixar tel ås åså var e utgang fö att koll kroglive lete på åland tå å föst var e Indigos å sedan var e Arken elo Arkipelag som e heijt å heijm tedan ca kl 02 om ja int minns feil… tå så je e sista natten om man säger så fö följand natt alltså natten ti Måndajin så var e att far heijm åt… men såndajin så hindar vi me att far på kusin mins kals ti jomala åså en smålo ut på mariehamn å koll na lete åså sedan ta e lungt sista tiiman föri vi ska böri ga mot bussin som tar ås ti hamnen å tå far färjon tå mot åbo kl 03:30 å sedan i åbo je vi ca kl 08 å tå startar bussin upp mot österbotten… Bryyden stiger åv vä föräldran i Närpes å jag far ömsand heijm ti Vasa.. he vort en lyckad fösta reijso ti Åland ilag me <3 Susanna he …

Baket he tå så ha juli fortsätt me både ena å andra he som kan nämnas je närmast att va på skären seinast hälgen me <3 Susanna å he va lätt mysigast hälgen på skären heje åre 😉

Såså allt såe langt he tå ska återkom så snart ja kan me meijr bilder m.m

Men nöög tack Susanna fö en bra reijso å allt föri å baket he  å allt va som ska komm fram uvi <3 😉 Puss på de Sötis

/Falktjin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *