Fösta vekon in på augusti nöög å allt je på väg att var betär..

Hej!

Nöög je e onsda tan 3 augusti å allt böri ga mot höstin meijr å meijr å he komber att var meijr å merijr saker att jär m.m så såmarin böri snart va slut..

Om ska ta e seinat lete kort så seinat vekon så ha e händ både he ena å andra men he som ja ska ta upp så je he att förr vekon så händ e int så mytchi i börjane anna enn att va ti sååndom å na tåli men sedan tå så fridajin va en lungn kveeld ut åpå fö att sku upp rätt tidigt på lödajin fö att fa å koll in Golle <3 som va me å cykla i botniacyklingen så tiid jeg meijr elo minder heila dajin fram ti kl 17 tiidin å baket he tå heijm å lag he fädi fä kveeldin å sedan tå mot golles <3 tiid na kort å sedan tå så såsmåning om böri fa mot sååndom å böri sambel upp folktche som sku me å sedan tå mot fageröjjen å tiid kom vi ca kl 21:30 baket x antal piss/röijk pauser å tär je vi tå ti ca kl 02 å tå var e att fa mot sååndom på nytt å heijm me ti som va me å baket he tå for ja å sötis <3 Susanna ti abc å jet å baket he heijm ti hon å ganska direkt såmnar man baket en händelseriik da å kveeld ;).

Såndajin tå så je e int lete millan da om man säger som så å tå je e no lungt heila dajin men kveeldin så far ja me papp på fotboll vps – ff jaro  å he slutar 0-0 me 4802 åskådarer ..  måndajin tå seda så var e att fa ti vörå ti mommos somar ställe å klipp na gräs m.m å jag filmar lete tär å lete runt ut på byjjin alltså lotlax by i vörå tå å sedan tå heijm å fix se i skick  å sedan vidäre ti <3 Susanna å tär sluar han dajin tå… tisdajin så böri tå me att vi far mot Närpes föst töjby å sedan mot kåtnäs osv osv… Närpes heila han dajin tå å sedan mot natten tibak ti vasa tå å tär slutar han kveeldin vä sötis <3 sedan tå ida så vakna vi tär å hon fo ti jobb ti kl 14 å jag heijm å baket he så fo ja ti mommos me mamm å ja he e allt att veijt om hanje dajin..

<3 Susanna komber i mål i botniacyklingen

/Falktjin <3 Sötis å golle Susanna å tack all ar som jort e bra

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *