In skön hälg på skären å en annorlunda veko je uvi..

Hej!

Om böri fråån början på vekon så böri e lungt om man säger som så.. föst måndajin je e lungt på dajin.. kveeldin var e att fa ti mommos å baket he var e att fa ti golle <3 Susanna å tär var e na filmskådas m.m å sedan e han kveeldin slut.. tisdajin tå böri lungt å int händer e direkt na tå int anna en att på stan na kort me Golle.. sedan slutar han kveeldin å hon gar å såv fö hon ska upp i jobb å jag far heijm onsdajin å tosdajin je e bara lungt int na stor saker fridajin sedan så föst var e att stig upp kl 06:50 å baket he na ca kl 07:10 var e att för papp ti abc fö han ska på na fackförbunds reijso ti lappland å sedan tå var e att far heijm å koll läget lete å byt bil m.m å sedan tå vort e diverse saker som har å jär me bilin m.m sedan tå heijm på nytt å sedan tå na ca kl 15:30 far me mamm å här golle å sedan mot juthbacka marknadin men föst mat vä oravais fjäälin… sedan tå jutcbacka å tär tå na timar å träffar na folk m.m sedan heijm hiid å baket he ti <3 Susanna å tär vort e int så mytchi anna enn att ga såv fö sku upp kl 08 på lödajin fö att kom iväg tidit ti skären å sedan så vort e att far å pack ti skären.. sedan tå mot skären å tiid kom vi ca kl 10 na baket he å tär tå heila hälgen ti igår kveeld.. he va en otrolit bra hälg å allt härligt å he tackar ja te <3 Susanna fö annos sku hälgen int ha vort så bra som e vort..

He ha vuri in bra veko å hälg å he ti stor deil tackvare te Golle <3 Susanna

/Falktjin