Mitt i in veko nöög tå å lete anna å..

Hej!

Nöög så e vi mitt in i e månads byte som händer åmmåros io me att a var september å he betyder att höstin e jer på allvar å sedan så komber sååndom tv att böri me sändningar tan 4 september alltså på såndajin så ni var ta å koll in he tå på såndajin sedan.
Annos fö egen deil så ha e händ in deil bla så ha ja fått bort skrote fråån gålin alltså volvon å nöög e min bil ja kör me i priima skick å ja he finns int na stora saker som behöver järas på han nöög utan e bara å kör som gälder så jag e nöjd me tanke på he å såklart e ja å nöjd me att ha världens bästa flickvän Susanna <3 Golle 😉

He om he nö tå… sedan så nöög he som e åter åv honje vekon så föst onsda tosda händer e int na direkt att ta upp.. fridajin så var e att far ti skären på eftermiddajin å va tär heila hälgen tärt e var sååndom tv på såndas kveeldin kl 18:30 kör vi igang me sändningar fö höstin 2011.

He va he ja vela få sagt nöög…

<3 Golle Susanna 😉 Puss å Kram åpå de 😉

/Falktjin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *