Ny veko å 5 dagar in på september

Hej!

He je nöög tå 5 dagar inn på september reijj så he betyder att höstin e jer på allvar nöög tå å mytchi anna me he förståss å..

Ska ta upp fråån tosdajin ti ida nöög tå jer 😉

På tosdajin så vort e int så mytchi på dajin.. men sedan på kveeldin vort e lete meijr först na mat å sedan baket he å handel me mamm infö hälgen å allt he … sedan heijm å ganska direkt på nytt å tank m.m å föst baket he vor e int na meijr tå börja ju var kveeldin å nästan natte å åså int så mytchi anna tå.. sedan tå var e fridajin å tå var e föst på dajin att fix se i skick fö skären å sedan ut på stan å handel na lete anna sedan tå heijm å pack ihop ti skären å sedan tå så småning om far mot skären å tiid komber vi na kring kl 17 å tär tar vi e lungt na tiimar föst ås sedan fixar vi tel na mat å baket he händer e int direkt na tå int var att ta nager goudan m.m sedan tå var e natten tå så e fridajin slut på skären me <3 Susanna 😉 Golle mett.

Lödajin tå sedan så böri e lungt å he e rätt bra väder m.m å vi jeter na frukost m.m å sedan gar vi ut å fixar tel på gålin me na gräsklippas m.m sedan så ringer anna å säger att di e på väg å handel na ti åsviks å sedan så komber di ut mot laangskäre å tiid far vi tå å hämtar di me båt å far mot skären tå å he e föst gangon anton e ut tiid å fösta gangon på nager år som anna e tiid å nåja ti e tå på besök nager tiimar  å baket he så komber annas föräldran å hämtar di å di far iväg mot teijras skäre.. baket he så e vi ömsand tå åter å vi tar e lungt tärt vi fixar tel na mat å baket he händer int an destumerij han kveeldin fö utom att ta nain goudan å na tåli å tär va han kveeldin å natten tå.

Såndajin tå så böri härligt å lungt å förståss breijver hon bäst man har <3 Susanna Golle 😉 å  ja vi njuter åv lungen allti på skären men e va extra mytchi honje hälgen å hanje såndajin så vi to e lungt sedan steijg vi upp å laga na varma smårgosar m.m  å ja rästen åv dajin tå så var e att städ m.m å lag mat å sedan tå kring kl 17 far vi mot laangskäre å laand fast e va bra väder men he va 4 september å sååndom tv börja så vi sku tiid så täföri kuna vi int  va å njut så leeng men he vort en toppen hälg på skären fö he  å ja sååndom tv tå jeg no super bra he å me me bakombild mixrin å bjarne bakom ljudmixrin å ja rästen tå å såklart..

Tack all fö in bra hälg m.m å nöög e sååndom tv igang fö höstin tå  å Speciellt tack tö <3 Golle

/Falktjin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *