Åter uppåt -> Bloggin int bara han utan allt ha vuri upp å ner…

Gokveeld!

Allt je påväg att var betär nöög baket in ordentli förkylning som drabba me seinast tosdajin å nöög tosda vekon baket så halder e på å reijder upp se.. elo ja allt je int 100% enn men e halder på å reijder upp se å endast na smått snuvo å hosto åter nöög tå  så snart ska e vell böri ga åter ti he normala å ja allt anna ha no gaji vidäre.. missa ju en hälg meijr elo minder tå ja va sjuk nö tå åså missa ja kusins 14års kalas å men kalase je åvklara me ett kaffe bjudning igår kveeld så feg träff lete åv släkten fö he, dock int all men  entå..

He om va som ha vuri nöög je e tå 27 oktober å endast 4 dagar tel så je e november å nager dagar tel så fylder ja sjölv tå å baket ha fortsätter e me bla kusin m.m å ja he je å minder enn 2 månar ti 24 december å så minder enn 2 månar ti julaftonin å 2 månar å endast nager dagar ti nytt år 2012 tå å så he böri no  va slut på heje åre ganska så snart tå å…

Ha e bra nöög all så synns vi förhoppningsviis ut åpå på lödajin tå om ja e så friisk så klarar åv e…

Tack fö allt Susanna <3 Golle 😉

/Falktjin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *