Höstin elo vintrin elo båd?

Hej!

He je slute på november nöög men vädre je meijr som höst men blanda me lete vinter tär millan så je e höstin elo vintrin nöög elo je e lete åv båd två? jaa du ja säger itn na om hede anna enn att ja säger att e je höstin enn tärt e komber na ordentligt me snöög som lömnar. He e ju miin åsikt he tå som sagt.

Nåja he om vädre m.m nöög tå te va som händer å ha heend… he som ha händ je bla sååndom tv å födelsedags kalas .. he som ska kom så je en hälg me lete allt möjligt men garanterat ti viss deil iallafall me bryyden <3 Susanna.

Sedan tå så tar rästen som e komber

/Falktjin <3 Susanna

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *