Slute på vekon vort na speciellt…

Hej!

Slute på vekon alltså 25 – 27 november så vort na  speciellt he måst ja säg.. bla så ha e vuri mytchi me härliga bryyden <3 Susanna åså förståss fö att få in bra hälg så måst e ju å va in deil kompisar m.m å så att e var super bra hälg m.m så jag e nöjd.. feg ta nain på fridajin å lev tel lete så stort tack spec ti tö <3 Susanna fö  att körd me å ås…

Lödajin sedan vort e att va chaffis å he jeg bra fast man va utan bryyden tå men iallafall så jeg e bra så jag e nöjd baket honje hälgen å nöög ska vi ha in bra veko så får vi skååd van he slutar tå sedan ti hälgen…

<3 Susanna 😉

/Falktjin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *