3 dagar inn på december å lödajin…

Hej!

e je lödajin tan 3 December ida å he betyder bla he att åmmåros je e sååndom tvs sändning kl 18:30 å repris på tisdajin alltså 6 December å tå je e å Finlands sjölstendigheijts da så he var no en deil nöög såje i början på December men slute på åre  böri e ju var å så int na leeng åter ti julen å nyåre å va nästa år komber att innebär tå.

Nö je e tå som sagt lödajin å ikveeld ryktas e om fester m.m jer å tär å int fester m.m men fö egen deil var e no troligen bara att kör ikveeld å ta kveeldin som e komber tå baket ha furi ut ja veijt int na enn når e var att fa ut hälder men anntar e var na baket kl 19..

He som å kan tagas upp jer så je att i dagan så vort e 5 år sedan jag feg körkorte så ha no hinda me att kör x antal kilometrar på ti åren om enn ti längsta int ha vuri na mytchi meijr enn på ca 100 km men komber no att säkert var leenger sträckor för he.. men såde i stora drag så ha ja körd sku ja tipp ca 70 000 km me egen bil + kanske en 10 000 km elo na me ar bilar så no var e ti strekkor he å om man tänker på he viise…

Nåja he om he nöög ska ja ta å fix lete på sundomtv.fi å saandom.net å facebook så var e kveeldin tå så småning om.

Å ja kveeldin komber att var iallfall me hon bäst <3 Susanna

/Falktjin

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *