Åter in veko böri var ti hälg… å ja int vilken hälg som hälst..

Hej!

Nö ska ja ta upp seinast vekon lete kort…

Måndajin så händ e int så mytchi mommos på kveeldin å ti <3 baket he fö sku ti Närpes på tisdajin å häls på hennas föräldrar å syster å hund.. nåja for ti Närpes fö att e va <3 Susannas syster Camilla som fylld år å he tå på sjölvaste lucia dajin så he vort att va tär tå ti kveeldin å sedan heijm ti vasa tibak å ja tå händer e int så mytchi na meijr han dajin.

Onsdajin sku e var Pleppo live – Välkomna till mommos! på wasa teater me <3 men så tyvärr vort e int så tå fö att hon int kuna kom me på he tå.. men vort å sök ett nain annin som sku vela me å ja ti slut så hitta ja en som vela häng på så tå vort e jag å han tå som for iställe fö bryyden 😉 nåja ska säkert far på e hon å jag å men he nästa år 2012.

Rästen åv vekon ha e int händ så mytchi att ta upp na lete julhandlas åså me bryyden <3 men nööög je e friida da å om nain tiima je e kveeld å ja hanje kveeldin var säkert bara en lungn å skön myskveeld me <3 Susanna 😉 ..

He om veckon fram ti ida.

Susanna <3 Falktjin 😉 Love You For3ver <3

/Falktjin

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *