Åter in hälg je jer nöög tå e je fridajin tan 13.1

Hej!

Nöög ha e åter furi in veko så e je åter fridajin å början på en hälg me lete allt möjligt som bla bryyden <3 Susanna åså na sååndom å sååndom tv filmas men he mot sluten på hälgen he ida/kveeld så var e me bryyden susanna <3 å början på lödajin.. sedan lödas kveeldin så var e att far ut åpå å skååd va som händer på byjjin å stan tå hanje lödajin…

Sedan komber såndajin å tå var e int så mytchi fråån början men sedan kl 17 elo na tåli far ja mot sååndom uf fö att film revyn å ja he tar tå ca 3 tiimar å baket he så var e säkert att far ti bryyden tå å tär slutar hälgen å vekon tå…

Nåja om int reijj a sagt e så <3 Susanna böri å slutar hälgen me iallafall 😉

Ha in bra hälg nöög alls så hörs vi å synns na på lödajin tå säkert

/Falktjin <3 Susanna

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *