Sååndom revy å sedan e hälgen så gott som slut..

Hej!

He je såndajin tan 15 januari 2012 nöög å om ca 15 min böri ja far mot sååndom å tå var e att far mot sååndom uf först fö tär je e revy kl 18:00 han revyn ha ja ju no reijj sitt men tå vort erbjudi att far å film fö sååndom tv så måsta ja ju ta chansin att far e varv tel tå så man får film e å så har man in lete annin syn på e tå man ha vuri en gang som publik å en gang som filmar fö sååndom tv å ja om ni trodd he ja sku va ömsand att film så kan ja säg att nä he je no 3 pers tel å fråån sååndom tv som ska film å så int var ja ömsand å ja vem veijt kan ju va nain annin som man känder där å 🙂

Sedan så kort om hälgen såde annos så fridajin vort en underbar hemma kveeld me bryyden <3 Susanna me film m.m så he va en bra början på hälgen he.. sedan lödajin föst me bryyden på dajin å sedan på kveeldin ut åpå me na folk tå å ja kan säg he vort allt fråån int na ti att få lossnain ur na södrivor å köras m.m så variation va e kan man lungt säg…

Så nöög je e slutspurtin åter tå på vekon/hälgen å he böri me att far om ca 15 å ska film revy i sååndom å tå sedan slutar e me hon bäst tå baket he kanske me na film elo bara lungt he får vi skåda tå…

Ha in bra såånda kveeld nöög å in bra början på vekon så hörs vi snart om int synns na ikveeld …

 

/Falktjin <3  Golle Puss på de 😉

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *