In veko ha vuri å furi nöög å ida je e hälg

Hej!

Nö je e åter in veko uvi me bla träff åv bryyden å hokkey å besök åv både mommo å fammo å nöög je e tå som sagt fridajin å hälgen je på väg att böri så få skåda va honje hälgen har att erbjud men e slutar me sååndom tv på såndajin kl 18:30 så he veitj ja men he komber att var mytchi me bryyden nöög ikveeld å heila dajin åmmåros å dajin på såndajin å tå sedan tärt e var sååndom tv.

Som sagt i vekon ha e tå vuri mytchi olika saker som börja me bryyden fråån måånda ti onsda åså onsda kveeld vort e hockey me papp å tå händ e mytchi men 3g å netikkawlan bråka så feg int na uppdatera på facebook i pausan men he om he…

baket he tå så vort e tosdajin å tå jeg ja ti mommos på dajin å tär händ e lete allt möjligt å sedan tå kom moster tiid å å he vort na lete snöskåtas åt mommo tå så sedan tå vort e att far heijm å feg sess på me moster heijm tå åså sedan vort e na mat tå å seinan på kveeldin vort e sååndom å fammos å baket he int na tå…

Nö je e fridajin å ska va me bryyden nöög istortsätt heila hälgen tå får skåda va som händer i hälgen anna enn att va me bryyden <3 😉

/Falktjin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *