He händer både he ena å andra nö..

Gokveeld!

Nöög je e månda kveeld å ha just hört på en hockey match som tyvärr sluta me förlust fö vasa sport men di tar vell kookoo på onsdajin iställe tå 😀 nåja he om he sedan så seinast vekon händ e både he ena å andra bla så vort e en deil bild tagas å besök åv en på sååndom tv som e på ”sjukledit” elo va man ska kall e å uppmuntra han tå na lete å på sama vendo va vi ti fammo miin å ja vi hinda me in sparktur å tyvärr vintrins första å kanske sista men bättring ti en ny vinter iställe tå…

Hede va om sammanfatta månda – fridajin… lödajin börja me golle <3 å sedan fo hon på jobb å jag to e lungt å baket he så veta ja int va sku jär om sku far ut elo int men besluta me fö att far heijm så e vort en hemma kveeld tå å nain goudan vort e no teijji så en bra löda kveeld/natt..

Såndajin sedan så va e lungt sedan kveeldin vort e träff åv <3 Golle Susanna å baket he tå me hon ti sååndom tv å sååndom tvs sändning som vort heilt okej dock va e på gränsin ti lite folk så e böri var behov åv na ungdomar som ska böri kom me å va AKTIV annos slutar e dålit…

Nöög je e månda kveeld å ida ha ja int jort så mytchi ikveeld a e vuri e besök åv mommo på e4 å ja he va jag å mamm som va tiid å hälsa på hon å kolla hu on hadd e baket allt men e va no bra baket allt som händ 😉

Nö ska vi tå åter ta en veko elo ja en da ha meijr elo minder gajin så har 4 dagar åså je e hälg om säger så så sköijt om är 😉

/ Falktjin <3 Susanna 😉

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *