Sååndom TV E i Akutbehov åv na folk…

Hej!

Sundom Lokal TV r.f je föreningen bakom Sååndom TV elo Sundom TV vilket som ”skakankanalin” kallas e å  iallafall i tidren å ja nöög je e no så att vi je i aktu behov åv meijr folk å ja fram fö allt yngerfolk som kan driv heje vidäre om nager år tå stordeil åv nyvarand komber att lägg åv elo åv annin orsak int je me na meijr..

Så e dö intressera elo ha fundera på att sku vela jär na fö lokal tv i sååndom så je e dags att jär he nöög å int om 10 år fö tå je e förseint å ja ha måst järas inom närmast åre annos så var e värr å värr å minder å minder som kan järas för att trygg en lokal tvs framtiid i sååndom.

Nö ska all å ja meinar all som har na intresser åv lokal-tv att ta se en funderar uvi om he entå int sku va bra att ga me i hede sååndom tv gänge nöög fö he finns int bara ”gubbar” om säger så utan finns no nain ungdom me å men åv all kategorier behövs  e meijr…

Som bäst så söker vi ett in ny Ordförand tå nyvarand ordförand je på väg bort ur styrelsen å sama je e me sekreterarin å så tiid bla behövs e folk men å ti att film,rediger,program,ideér å allt som har na nytta fö in lokal-tv

 

/Niklas Falk @ Sundom TV
niklas@sundomtv.fi
www.sundomtv.fi