En heil veko in på mars nöög tå kan man säg..

Hej!

E je fridajin tan 9 mars nöög å vi je meijr enn en veko in på mars å he betyder att snart böri våren va jer men int riktit enn men snart no… böri få lete smått vår känslor no åv heje vädre som je nöög me plus grader m.m så he känns bra he 😉

Nåja vekon som ha vuri så ha e händ både he enda å andra bla så va e na me mommo åså va e sååndom tv möte å tär kom e fram en deil saker men ni kan läs he meirj jer så tar ja int upp he in gang tel tå int å ja om siir såde i stort så va e no e heilt okej vecko åså nöög je e frida kveeld å början på in hälg som slutar me Sanna nielsen konsert i vasa kl 19 på såndas kveeldin i trefeldigheijts kyrkon så å tär lär e var mytchi folk första konsertin kl 16 e slut såld sedan en tiid tibak men ti kl 19 borda e finns nain plats enn men e böri no va så gott som fullt ti han å så säkert komber he att var e bra avslut he å fö hon e bra å sjung hon… å ja om nain int sku veijt vem hon je så koll meijr på http://sannanielsen.com 😉

Sedan så får tå ta å skååd va som händer hälgen nöög tå men frida kveeld komber e att var na filmskådas elo na me <3 Golle Susanna å rästen tar vi som e komber tå så ta å hör åv er om e händer na som ni veijt åv 😉

 

/ Falktjin <3 Susanna

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *