Ny veko nö tå igår va e konsert i trefaldigheijts kyrkon..

Gokveeeld!

He je månda kveeld nöög å he känns rätt bra baket en hälg som va allt anna enn bra å ja allt anna änn va som va planera så händ ju bla så vort e e missöde på lödajin så vort int na meijr köras me egen bil baket he utan baket he vort e köras me föräldranas å ja egen star på service enn men förhoppningsviis kör ja me han nain åv närmast dagan…

Nåja he om he sedan så vort no lödaskveeldin heilt okej baket he vort na fest m.m så vort en heilt okej kveeld/natt å ja he måsta e ju var tå va heijm na kring kl 04 elo na åt he hålle.. såndajin tå sedan så vort vi bjudi på måt å he vort på amarillo he tå å seinan på kveeldin kl 19 så vort e Sanna nielsen + Sarah Nedergård konsert tå i kyrkon jer i vasa .. å ja kan säg he va slut på hälgen baket he…

Sanna Nielsen & Sarah Nedergård

 

Jer har ni en bild som jag ha teijji sjölv komber säkerligen att kom merij bilder fråån konsertin jer undi bilder endera enn ikveeld elo nain åv närmast dagan.

 

/Falktjin