Tå va vi på lödajin tan 17 mars 2012 tå..

Hej!

Nöög je vi på förmiddajin lödajin tan 17 mars 2012 å ja kan säg som så att ida komber e säkert att händ både he ena å andra kan ja tro men gar int inn på he na närman nöög utan tar ha i kommand inlägg nain åv  närmast dagan.

Tar  å blickar lete tibak nöög tå iställe… Veckon börja me att pösö sto på service i stenhaga å ja va tid å fixa tid ti service på måndajin å tisdajin så vort e fixa tå å he va na bränslefilter + slangar å sedan tisda måron na ca kl 10 ringer di å säger an je färdig att hämt så hämtar an tå me moster na bakit kl 11 å baket he å tank lete åså snabbt heijm å sedan ti mommos på kaffe baket he tå så vort e att far mot sååndom å sååndom tv tiid ja sku ti kl 13 å ja tär sku vi (läs jag) försök fix na problem som vi hadd me att bildin int va bra tå text-ruton snurra å ja baket ca 2 tiimars arbeijt så va he fixa tå å nöög snurrar allt på som förr enligt va ja veijt så he vort no fixa…

Sedan tå komber vi ti onsda kveeld å tå var e att fa ti bryyden 😉 å koll na film å sedan slutar han kveeldin tär…

Torsdajin så sku jag iväg ti sååndom tv tå först å plockihop greijjor fö filmning å sedan vort e att far ti vindkraftvertche å tär va e press info å invigning åv Wasawinds Mervento 3.6 – 118 vindturbin å va tär tå na tiimar å baket he tibak me kameror m.m ti studion å sedan tibak ti bryyden å ja tå sedan så for vi å handel na å baket he na mat å sedan int så mytchi anna.. hon for på jobb ti kl 21 å jag heijm tå han tiidin å sedan så händer e int na meijr han dajin tå.

Fridajin så händ  e int direkt na på dajin .. kveeldin var e att fa å handel me mamm å sedan heijm å bla jet na varmasmårgosar å att ta se nain goudan å ja han kveeldin slutar na ca 23 tiidin tå å ja ha va allt å nöög je e tå som sagt löda å kl je nästan 12 å jag böri va på väg mot bryyden å skåda va vi ska hitt på tå 😉

/ Falktjin 😉 <3 Susanna <3 😉

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *