Tå va e Månan som börja me skämt tå..

Hej!

Nöög je e tå måndajin tan 2 April å ja våga int skriv na jer igår fö tå sku ju int nain åv er trodd på na åv he ja sag så täföri spara ja e tärt ikveeld iställe tå.. å ja kan säg som så att hanje månan börja me bla skämt å sååndom tv om man tar e såde kort å ja åtminstone sååndom tv komber e meirj åv enn hanje månan men skämten veijt ja int om e komber na meijr åv..

Nåja om tar slute på vekon å hälgen jer na lete kort nöög tå så kan ja säg att vekon sluta me lete goudan på friidajin åså sedan lödajin så vort e att fa ti Närpes å föst häls på Susannas fammo å faster å sedan heijm ti hennas föräldrar å trär träffa vi å syster å moster hennas å he va na förseinat kals tå om man säger som så å ja he vort en lycka tripp ti Närpes he tå å tedan starta vi na runt kl 21 å i Sååndom va vi na ca 22:30 å ja he pga att e va så så dåligt väder tå int vela risker na… å ja baket he ut en ltin stånd  å sedan heijm å ta e lungt…

Såndajin tå så böri lungt … sedan var e att fa å häls på mommo å baket he så var e att far på en Sååndom tvs 1 April 2012 sändning som va en åv ti bäst man ha vuri me om ja kanske int på ti åren ja a vuri me men iallfall på heje åre å ja repris komber åmmåros kl 19:00 kolla meijr jer http://www.sundomtv.fi/ … sedan tå baket he så händ e int så mytchi for heijm å ta e lungt å koll Gladiatorerna å baket he va han kveeldin så gott som uvi tå…

Nö je e tå månda kveeld å ida ha ja träffa Golle <3 å vi va ut na lete i fin vädre / vår snöön å ja he va skönt.. sedan hon på jobb å baket he jag heijm å nöög ikveeld a ja vuri me mamm ti mommos  å ja nöög ska ja snart böri fa mot vcs å hämt upp 😉 Golle å sedan veijt ja int va som händer men en bra kveeld me Golle 😉 <3 Susanna 😉 kan ja garanter .

Vår/Vinter Bild Vasa 02.04.2012
Närpes 31.03.2012 "Kyrkstallar" Foto Niklas Falk
Sååndom Vår Bild Penika 28.03.2012

Hav in bra fortsättning på våren/vårvintrin nöög så höres vi na fram uvi…

 

/Falktjin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *