Torsdajin å snart je e hälg..

Gokveeld!

E je torsdajin tan 19 april 2012 nöög å he böri dra ihop se mot hälgen nöög tå ja åmmåros böri hälgen å ja he komber att var en hälg me en heil deil om man säger som så men hon som komber att va me heila hälgen hejiter Susanna å hon je ju int nain minder enn miin härliga Bryyd <3 om ja säger e på he viise fö he je on å ha vuri nöög i uvi 18 månader å ja je kär som alldriförr å ja som sagt he me hon hälgen komber att spenderas men tå  + lete anna folk som ja int veijt alls vem all je men iallafall vänner å bekanta om man kan säg så å ja säkert meijr enn så om man tänker på lödajin….

 

He som ha händ sedan blogga sist så je att ha vuri me Golle en deil plus en stor deil sååndom å men entå meijr me <3.

Lödaskveeldin börja me <3 Susanna sedan för hon ti Bacchus på na mat å na som di sku på fråån jobbe å baket he tå for ja sjölv ut å funder me na folk å sedan tå träff na folk m.m å nain tiima seinan för heijm Susanna å sedan tå ut sjölv ti ca kl 03 va on tå kom heijm å tå to ja e lungt å kolla vä datorin na smått å sedan såva…

Såndajin så händer e int na att tal om sedan mot kveeldin elo na ca kl 17 så far ja mot sååndom å sååndom tv för tär ska vi ha en direktsändning me heila 7 personer i såffon å ja ha jeg åt en deil tiid att fix allt i ordning å sedan tå så vort e sänding å första ca 45 min så filma ja bla å lete tåli men baket he to jag uvi sändningen å skött rästen ti slute på sändning å allt je no utan na problems… baket sändning va e bara att släckner å att skap skivo ti repris… Baket he så vort e int na meijr tå bara heijm ti Golle å sedan int na anna…

Måndajin å tisdajin händ e int direkt na onsdajin int hälder å ida så ha ja föst vuri ti mommos å sedan ut å teijji na bilder .. baket he int na å nöög je e kveeldin…

 

/Falktjin

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *