He var meijr å meijr på sjön m.m

Gokveeld!

He je tosda kveeld å finland ha vånni uvi usa å klarar se vidäre ti hemma vm så he kan var medalj enn heje åre å …

Nåja e va int he heje sku handel om utan e va meijr he att he ha gaji uvi en veko sedan blogga å ha hinda va ti skären 2 varv sedan he å ja  åmmåros var he skären på nytt å fösta natten i skären år 2012 så tå böri no skärisäsongen 2012 va igang å såmarin böri kom närman å närman…

He som ha händ meijt så je att fridajin så vort e na kaffe jer å träff me miiin å bryydenas familjer å baket he ut ti laangskäre å skååd ett hu mytchi vaten e va i båtin baket he hadd regna nager dager  å ja en deil vatten va e no i båtin så först gangon vort he tå fö hanje säsongen tå å he komber me säkerheijt meijr. Sedan lödajin så vort e att far en vändo ti Närpes å fiir ”Morsda” om enn e vort en da för tidit men he va bästa lösninge, sedan kveeldin vort e ut na lete å kör å baket he heijm å tär slutar han kveeldin.

Såndajin så va e morsda å he vort besök åv miin mommo sedan heijm ti me å mat tär å fammos baket å baket he heijm hiid ti golle <3 å tå vort e en ca 10 km promenad som avslutning på vekon å baket he va e slut tå på hälgen å vekon..

Rästen tå månda ti tosda nöög så vort e mommos på måndajin tisdajin vort e skären , onsdajin vort e å skären å ida torsdajin vort e sååndom å koll på na cykel tävling som jeg tär å he får ni meijr videor fråån på såndaijn i sååndom tv tror ja iallafall…

He om he tå får höras na meijr seinan ivekon elo nästa veko..

Tack all men speciellt tö Golle <3 Susanna

Röijnskäre 2012
Röijnskäre 2012
Röijnskäre 2012
Södraösterbottens Lansskapsstafett 2012 - Start Herrar Foto Niklas Falk

/Falktjin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *