Meijr enn mitten på juni nö tå å e händer rätt mytchi

Hej!
Nöög e vi på tan 17 juni å he betyder att åmmåros böri vekon som slutar me messåmarin så he gar no meirj å meijr mot messåmarin nöög kan man lungt säg..

Å sedan sist blogga så ha e händ om man tar e i storadrag att ha vuri ut fösta natten ti skären me bryyden å he vort toppen å ja väntar ti nästa gang e var att få far ut ti skären men bryyden ja okej e var uvi messåmmarin å enligt va ja veijt nöög men sedan om tar leenger fram så tå var e no na härliga hälgar på skären me bryyden så no ska hanje såmarin var ti na å enn no..

Meijr som ha händ så je na lete bild tagas å träffas åv föräldrar m.m å me fammo ti ögonläkar m.m så na ha no händ men int så mytchi sedan så ihälgen så händ e int na direkt på fridajin sedan lödajin va e lugnt på dajin ettmiddajin å början på kveeldin vort e me Golle <3 å sedan tå ut me na folk å na tåli å allt va no heilt bra fö utom en person som vort så dåli så måsta far heijm reijj föri kl 00 å ja sedan så händ e int så mytchi så ja for på na jet å sedan heijm… men tå feg ja hör i mårost att he hadd händ na tå ca 1 tiima baket ja for heijm läs jer  å ja ida ha ja int jort så mytchi tå ha fått hör meijr om hede som händ i natt men he e allt å nöög åmmåros böri ny veko å tå så var e säkert mommos på kveeldin å bakit he var e <3 Susanna tå nager dagar fram åt…

/Falktjin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *